Μέλος Οργανισμών

 

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

 

 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

 

 • Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

 

 • Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής

 

 • Ελληνική Εταιρεία Τραύματος

 

 • Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής

 

 • European Association of Urology

 

 • American Urological Association

 

 • Society of Robotic Surgery

 

 • European Society for Trauma and Emergency Surgery

 

 • General Medicine Council

 

 • European Society of Sexual Medicine