Πιστοποιήσεις

 

 • Advanced Trauma Life Support (ATLS)
  American College of Surgeons Hellenic Chapter

 

 • Advanced Life Support (ALS)
  251
  Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

 

 • Basic Life Support (BLS)
  Ελληνική Εταιρία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

 

 • Basic Cardiopulmonary Resuscitation Certificate
  Ελληνική Εταιρία Πρώτων Βοηθειών (Hellenic Society of First Aid)

 

 • Basic Life Support (BLS)
  3ο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής,
  Πρέβεζα, 4/2005