Πρακτική Εκπαίδευση

 

 • Πρακτική εκπαίδευση (Hands-On-Training) στην λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική σε προσομοιωτές και προπλάσματα
  Laparoscopic simulators – Ross Simulator
  Coordinator: Tomas Askerud
  Clinical Skills and Simulator Center (KTC)
  Karolinska University Hospital, Solna
  Stockholm, Sweden, 9/2011 – 4/2012

 

 • Πρακτική εκπαίδευση (Hands-On-Training) στην λαπαροσκοπική χειρουργική σε προπλάσματα
  Hands-On-Training, dry lab course on laparoscopy,
  8th European Urology Residents Education Program,
  Prague Czech Republic, 9/2010

 

 • Πρακτική εκπαίδευση (Hands-On-Training) στην ενδοσκοπική και λαπαροσκοπική χειρουργική σε προπλάσματα και ζωικά μοντέλα (Wet Lab)
  Ελληνική Ουρολογική Εταιρία
  Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ, Αθήνα, 5/2010

 

 • Πρακτική εκπαίδευση (Hands-On-Training) στην διαδερμική νεφρολιθοτριψία σε προπλάσματα
  How to complete percutaneous stone removal (Postgraduate course)
  Annual AUA Congress, Chicago, USA, 4/2009

 

 • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην λαπαροσκοπική ουρολογία σε ζωικά μοντέλα
  Intensive Laparoscopic Course In Laparoscopic Urological Surgery
  Strasburg France 12/2008

 

 • Πιστοποίηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην ρομποτική χειρουργική σε προσομοιωτές και ζωικά μοντέλα
  Certificate Of Attendance and Off-Site Training as a Console Surgeon (Wet Lab)

  1st International Workshop In Robotic Surgery For Southeastern Europe
  ΊδρυμαΙατροβιολογικώνΕρευνώνΑκαδημίαςΑθηνών 12/2008

 

 • Πρακτική εκπαίδευση (Hands-On-Training) στην λαπαροσκοπική Χειρουργικήσεπροπλάσματα
  Hands-On-Training workshop in laparoscopy,

  Innovations and evidence based medicine in urology,
  Athens, Greece, 10/2007

 

 • Πρακτική εκπαίδευση (Hands-On-Training) στην λαπαροσκοπική χειρουργική σε ζωικά μοντέλα
  Hands-On-TraininginLaparoscopicUrologicalSurgery (wetlab)

  EuropeanAssociationforendoscopicsurgeryandotherinterventionaltechniques
  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

  Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
  Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ, Αθήνα, 9/2005