Προσκεκλημένος Ομιλητής

 

 • «Αιματουρία: ο θεραπευτικός ρόλος του ουρολόγου»
  Συνεχιζόμενη ιατρική Επιμόρφωση
  Ετησιο Πρόγραμμα 2014-2015 (CME)
  Όμιλος Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (5/2015)

 

 • «Endoscopic management of complications after urinary diversion»
  International Conference Center – Al Akhawayn University
  Ifrane, Morocco (3/2015)

 

 • «Robot-assisted sacrocolpopexy for pelvic organ prolapse: Surgical technique and outcomes at a single high-volume»
  Special session: Surgery in motion
  EAU faculty member
  European Association of Urology Annual Meeting, Madrid, Spain (3/2015)

 

 • «Καρκίνος του ουρητήρα και της νεφρικής πυέλου»
  1η Επιστημονική Συνάντηση: Σπάνιοι Συμπαγείς Όγκοι
  Ξενοδοχείο Divani-Caravel, Αθήνα (3/2015)

 

 • «Λαπαροσκοπική και Ρομποτική μερική νεφρεκτομή – Βίντεο παρουσίαση τεχνικής»
  Hands-ontrainingcourse του τμήματος ενδοουρολογίας – λαπαροσκοπικής ουρολογίας και ουροτεχνολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας
  Ερευνητικού-Πειραματικού Κέντρου ELPEN Φαρμακευτικής Βιομηχανίας (3/2015)

 

 • «Ρομποτική Κυστεκτομή: ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα»
  RobotvsOpenSurgeryDebate
  5η Ουρολογική Συνάντηση Κεντρικής Ελλάδας με Διεθνή Συμμετοχή
  Larissa Imperial Hotel, Larissa, Greece, (2/2015)

 

 • «Management of penile cancer and upper urinary tract urothelial carcinoma (UTUC) – Interactive case discussion»
  European School of Urology Course (ESU course)
  Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 2014
  Ηράκλειο Κρήτης (18/10/2014)

 

 • «Θέσει και απόψεις των ρομποτικά υποβοηθούμενων λαπαροσκοπικών επεμβάσεων»
  Στρογγυλό τραπέζι: Ρομποτική Χειρουργική Στην Ουρολογία
  Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 2014
  Ηράκλειο Κρήτης (17/10/2014)

 

 • «Αποκλεισμός του νεφρικού μίσχου (θερμή & ψυχρή ισχαιμία – νεφρική λειτουργία»
  Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
  Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ (18/6/2014)

 

 • «Ρομποτική Ουρολογία»
  2ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Αναπαραγωγικής ιατρικής
  Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 12-15/6/2014

 

 • «Warm ischemia time in partial nephrectomy»
  1st Robotic Urology Symposium – Athens Medical Center
  Athens, Greece, 7-8/11/2014

 

 • «EAU Guidelines on Stones»
  European School of Urology Course (ESU Course)
  National Congress of Kyrgyz urological Association
  Chopon-Ata, Kyrgystan (20/6/2014)

 

 • «Equipment-indications and technique on retrograde intrarenal surgery»
  European School of Urology Course (ESU Course)
  National Congress of Kyrgyz urological Association
  Chopon-Ata, Kyrgystan (20/6/2014)

 

 • «Interactive case discussion»
  European School of Urology Course (ESU Course)
  National Congress of Kyrgyz urological Association
  Chopon-Ata, Kyrgystan (20/6/2014)

 

 • «Ρομποτική Χειρουργική στην Ουρολογία – State of the Art»
  19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας
  DivaniCaravelξενοδοχείο, Αθηνα (11-14/12/2013)

 

 • «Robotic Nephrectomy & Partial Nephrectomy»
  17th International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe
  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (7-9/10/2013)

 

 • «Robotic Partial Nephrectomy»
  Theory Lectures and Video Presentations
  23rd Applied Advanced (Greek – Turkish) Laparoscopic Urology Course
  Elpen Experimental Research Center

  Athens, Greece (1/6/2013)

 

 • «Robotic Nephrectomy & Partial Nephrectomy»
  16th International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe
  ΊδρυμαΙατροβιολογικώνΕρευνώνΑκαδημίαςΑθηνών(5/2013)

 

 • «Robotic Partial Nephrectomy»
  «Robotic Cystectomy – intracorporeal diversions»
  «Robotic Nephroureterectomy»
  ORSI intensive Robotic Training Program
  University of Ghent
  OLV Robotic Surgery Institute, Malle, Belgium
  (11/2012-1/2013)

 

 • «OLV Robotic Surgery Institute – ORSI. My experience»
  Fellowship Reports of 2011 Junior ERUS award
  European Robotic Urologic Symposium (ERUS) 9/2012
  London, UK

 

 • «Χειρουργική θεραπεία της ΚΥΠ: Επίπλοκες και αντιμετώπιση – Βιβλιογραφική ενημέρωση»
  Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
  Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ (21/4/2010)

 

 • «Ρομποτική χειρουργική στην Ουρολογία»
  Ημερίδα «Ρομποτική Χειρουργική στην Ελλάδα, Παρόν – Μέλλον»
  Συνεδριακό Κέντρο «Πολιτεία», Πάτρα, (27/6/2009)

 

 • «Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση – Βιβλιογραφική ενημέρωση»
  Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
  Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ (18/6/2008)