Εκπαιδευτική Εμπειρία

 

 • Επιστημονικός Συνεργάτης                                                              (2014 – σήμερα)

«Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» (MSc)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιατρική Σχολή

   • Διαλέξεις σχετικά με την ρομποτική χειρουργική

(Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Πειραματικής Έρευνας – Ιατρική Σχολή)

   • Απόκτηση δεξιοτήτων για την βοήθεια σε ρομποτικές επεμβάσεις

(Τμήμα Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών)

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής                                                        (4/2014)

(Επίσημη εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας – EAU - μετά από πρόσκληση)
Hands on Training (ΗΟΤ) courses
The annual European Association of Urology Congress (EAU) 2014
European Urological Association
Stockholm, Sweden

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής σε πειραματικά μοντέλα     (7-9/10/2013)

Hands on training - wetlab(Porcinemodels) – Simulators
Διαλέξεις σχετικά με την ρομποτική ουρολογία
17
thInternational Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

 • Εκπαιδευτής εύκαμπτης ουρητηροσκόπησης                                   (13-18/9/2013)

(Επίσημη εκπαίδευση των Ευρωπαίων ειδικευόμενων μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας – EAU)
Hands on Training (ΗΟΤ) courses
The annual European Urological Residency Program (EUREP)
European Urological Association
Prague, Czech Republic

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής σε πειραματικά μοντέλα              (5/2013)

Handsontraining - wetlab(Porcinemodels) – Simulators
Διαλέξεις σχετικά με την ρομποτική ουρολογία
16
thInternationalWorkshopinRoboticSurgeryforSoutheasternEurope
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

 • Εκπαιδευτής λαπαροσκοπικής & ρομποτικής χειρουργικής            (5/5-1/6/2013)
  σε πειραματικά μοντέλα
  Hands on training - wetlab(Porcinemodels)
  Διαλέξεις σχετικά με την ρομποτική ουρολογία
  23
  rdAppliedAdvanced (GreekTurkish) LaparoscopicUrologyCourse
  Elpen Experimental Research Center

 

 • Υπεύθυνος εκπαίδευσης ρομποτικής χειρουργικής                     (11/2012-1/2013)
  σε όλα τα σεμινάρια (courses) για το χρονικό διάστημα 3μηνων
   • Εκπαίδευση σε πειραματικά μοντέλα
    Hands on training - wet lab (Porcine and chicken models) - Simulators
   • Διαλέξεις στην ρομποτική ουρολογία
    ORSI intensive Robotic Training Program
    (Αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης για ρομποτική χειρουργική)
    University of Ghent
    OLV Robotic Surgery Institute, Malle, Belgium

 

 • Εκπαίδευση νέων ουρολόγων και ειδικευομένων                              (2011 – 2012)

Στις βασικές αρχές λαπαροσκοπικής και ρομποτικής ουρολογίας
Κατά την Εξειδίκευση (Fellowship) στην ρομποτική χειρουργική
OLVRoboticSurgeryInstitute (ORSI)
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) Hospital, Aalst, Belgium

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής σε πειραματικά μοντέλα            (10/2012)

Hands on training - wet lab (Porcine models) – Simulators
15th International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

 • Εκπαίδευση των νέων ουρολόγων και ειδικευομένων                       (2011 – 2012)

Στις βασικές αρχές λαπαροσκοπικής και ρομποτικής ουρολογίας
Κατά την Εξειδίκευση (
Fellowship) στην ρομποτική χειρουργική
Karolinska University Hospital, Solna
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής σε πειραματικά μοντέλα            (11/2011)

Hands on training - wet lab (Porcine models) – Simulators
11th International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής σε πειραματικά μοντέλα        (23/5/2011)

Hands on training - wet lab (Porcine models) – Simulators
10th International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής σε πειραματικά μοντέλα       (3-5/5/2011)

Hands on training - wet lab (Porcine models) – Simulators
8th International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

 • Εκπαιδευτής σε προσομοιωτές λαπαροσκοπικής χειρουργικής               (12/2010)

MPL–Simulator Center (Laparoscopic simulation skills)
Accredited by the American College of Surgeons (ACS)
ΜεταπτυχιακέςΣπουδές (Π.Μ.Σ.)
«Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική,
Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
»
Ιατρικής Σχολή, ΕΚΠΑ

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής σε πειραματικά μοντέλα            (10/2010)

Hands on training - wet lab (Porcine models) – Simulators
5th International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής σε πειραματικά μοντέλα              (5/2010)

Hands on training - wet lab (Porcine models) – Simulators
4th International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής                                                      (11/2009)

Πρακτική εξάσκηση σε προπλάσματα (Da Vinci – Dry Lab)
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.)
«Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική,
Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
»
Ιατρικής Σχολή, ΕΚΠΑ

 

 • Εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής σε πειραματικά μοντέλα            (11/2009)

Hands on training - wet lab (Porcine models) – Simulators
3rd International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

 • Ιατρικές Διαλέξεις                                                                                   (04-12/2004)

Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών
350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων
Ελληνική Πολεμική Αεροπορία