Κλινική Παρακολούθηση

 

 • Βοηθός σε επεμβάσεις πλαστικής ουρήθρας και γεννητικών οργάνων ( 7/2014)

(Ενήλικες και Παιδιά)
Τμήμα Ουρολογίας
Belmedic Hospital
Sava Perovic Foundation, Belgrade, Serbia
Dr. Rados Djinovic

 

 • Βοηθός σε επεμβάσεις παιδοουρολογίας και πλαστικής ουρήθρας            (3/2014)

ΤμήμαΟυρολογίας
University of GhentGhent,
Belgium
Prof. Piet Hoebeke

 

 • Βοηθός σε επεμβάσεις πλαστικής ουρήθρας και γεννητικών οργάνων     (2/2014)

(Ενήλικες και Παιδιά)
Τμήμα Ουρολογίας
Belmedic
Hospital
Sava Perovic Foundation,
Belgrade, Serbia
Dr. Rados Djinovic

 

 • Βοηθός Διαδερμικών και ενδοσκοπικών επεμβάσεων                                (6/2013)

ΤμήμαΟυρολογίας
Academic Medical Center (AMC) and University of Amsterdam
Amsterdam, The Netherlands
Professor: Jean De La Rosette

 

 • Βοηθός σε ρομποτικές επεμβάσεις και παρακολούθηση                            (8/2012)

διαδερμικών ενδοσκοπικών επεμβάσεων

Τμήμα Ουρολογίας
Jaslok
Hospital , Mumbai, India
Asian Heart Institute and Research Center, Mumbai, India
Professor: Shailesh Raina

 

 • Παρακολούθηση ρομποτικών ουρολογικών επεμβάσεων και                    (8/2012)

επεμβάσεων ρομποτικής παιδοουρολογίας

Τμήμα Ουρολογίας
University
of Chicago
Chicago, USA
Professor: Arieh Shalhav

 

 • Παρακολούθηση ρομποτικών και ενδοσκοπικών επεμβάσεων                  (5/2012)

Τμήμα Ουρολογίας
University College London Hospitals NHS Trust
London, UK
Professor: John Kelly

 

 • Παρακολούθηση διαδερμικών ενδοσκοπικών επεμβάσεων                      (10/2010)

(Supine PCNL operations)
Τμήμα Ουρολογίας
Henri Mondor Hospital
Creteil, France
Professor: Dr. Andras Hoznek

 

 • Παρακολούθηση λαπαροσκοπικών επεμβάσεων                                       (10/2009)

Τμήμα Ουρολογίας
Hospital Foch
Paris, France
Professor J.M Herve

 

 • Βοηθός σε ρομποτικέςεπεμβάσεις                                                                (4/2008)

Τμήμα Ουρολογίας
OLV Hospital
Aalst, Belgium
Professor A. Mottrie

 

 • Βοηθός σε ρομποτικές επεμβάσεις                                                              (01/2007)

Τμήμα Ουρολογίας
Karolinska Solna hospital
Stockholm, Sweden
Professor P. Wiklund

 

 • Παρακολούθηση επεμβάσεων ανακατασκευής της ουρήθρας                  (10/2003)

University College London Hospitals NHS Trust
London, UK
Professor A.R. Mundy