Ερευνητική Δραστηριότητα

 

Διδακτορική Διατριβή (PhD)                                                                                2013

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                      

Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Πειραματικής Έρευνας

Α Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασική Έρευνα με θέμα:

«Επίδραση της υπερχοληστεριναιμίας στην έκφραση της ιντερλευκίνης -6

(IL-6) στον προστάτη αδένα των επιμύων»

Απόφαση γενικής συνέλευσης: 23/10/2003

Βαθμός: Άριστα