Διακρισεις

 

 • Πραγματοποίηση της πρώτης ρομποτικής ουρολογικής επέμβασης 5/2015 (πυελοπλαστική) μονής οπής (Single Site Robotic Pyeloplasty) στην νοτιοανατολική Ευρώπη

 

 • Βράβευση για καλύτερη αναρτημένη εργασία (Best Poster) 3/2013
  Ετήσιο Πανευρωπαϊκό Ουρολογικό Συνέδριο (28th Annual EAU Congress, Milan, 2013) με τίτλο: «Impact of length of positive surgical margins (PSM) on biochemical recurrence (BCR) after robotic-assisted radical prostatectomy (RARP), in a single center series with a minimum follow-up of five years»
  Achilles Ploumidis1, Prasanna Sooriakumaran1, Leif Haendler1, Tommy Nyberg2, Mats Olsson1, Stefan Carlsson1, Gunnar Steineck2, Peter Wiklund11.Department of Urology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden2.Department of Clinical Cancer Epidemiology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

 

 • Υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρία (EAU) 11/2012
  European Urological Scholarship Program (EUSP)
  Με σκοπό την τρίμηνη κλινική και χειρουργική εκπαίδευση στην Ενδοουρολογια (ημ. έναρξης: Απρίλιος 2013)
  Department of UrologyTenon Hopital, Paris, France
  Prof. Olivier Traxer

 

 • Πρώτο βραβείο προφορικής παρουσίασης (Oral Presentation) 10/2011
  ρομποτική ουρολογία σε αναγνωρισμένο κέντρο της επιλογής ΠανευρωπαϊκόΟυρολογικόΣυνέδριοΡομποτικήςΧειρουργικής Junior European Robotic Urologic Symposium (ERUS) 2011
  «Comparing the minilaparotomy radical retropubic prostatectomy to the robotic assisted laparoscopic prostatectomy by measuring proinflammatory cytokines. Challenging the concept of minimal invasiveness during the learning curve»
  Ach. Ploumidis, N. Nikiteas, D. Perrea, P. Pavlakis, Ant. Ploumidis, D. Delakas
  European Urology Supplemets (vol 10, Issue 8, October 2011)
  European Robotic Urology Symposium 2011, Hamburg, Germany

 

 • Υποτροφία «Απόστολος Δεληβελιώτης» 12/2010
  (μετά από γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις)
  Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

 

 • Δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία
  Γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις (ειδικευόμενων τελευταίου έτους) 3/2010
  5η Εβδομάδα Ειδικευομένων ουρολόγων
  Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

 

 • Υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε Έλληνες συμμετέχοντες 3/2010
  2010 EuropeanBoardof UrologyIn-Service Assessment