Η Πρώτη Single Site Ρομποτική Πυελοπλαστική στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

 

Η Αρχή των Ουρολογικών Επεμβάσεων Μίας Οπής (Single Site)

Οι ρομποτικές επεμβάσεις μιας οπής (single site) δεν είναι κάτι καινούριο στην Ελλάδα. Tο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έχει πρωτοπορήσει παγκοσμίως εφαρμόζοντας αυτήν την τεχνολογία με ασφάλεια και επιτυχία από το 2011 σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής και γυναικολογίας.

ssr1  
  Εικόνα 1. Α: Ο χειρουργός κάθεται στην εργονομική κονσόλα από όπου πραγματοποιεί την επέμβαση.
Β και Γ: Οι κινήσεις του χειρουργού μεταφέρονται με ακρίβεια στους εύκαμπτους ρομποτικούς βραχίονες οι οποίοι χιάζονται στο σημείο εισόδου ώστε να καταλαμβάνουν το λιγότερο δυνατό όγκο. Παράλληλα η ρομποτική πλατφόρμα με ειδικό λογισμικό εξασφαλίζει την ορθή αντιστοιχία των εργαλείων με τα χέρια του χειρουργού (αριστερό χέρι του χειρουργό να κινεί το αριστερό εργαλείο μέσα στο σώμα του ασθενούς και ομοίως δεξιά) ακυρώνοντας τον χιασμό.
Δ. Η τομή αμέσως μετά την επέμβαση. Η απόκρυψη της τομής μέσ
α στον ομφαλό εξασφαλίζει το άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα
 

Πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των ρομποτικών εργαλείων και συνολικά στη single site ρομποτική πλατφόρμα, έχουν δώσει νέα ώθηση στην χρήση της τεχνολογίας αυτής σε ουρολογικές επεμβάσεις νεφρού. Έτσι στις αρχές του Ιουνίου 2015 ο Δρ. Αχιλλέας Πλουμίδης πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική ουρολογική επέμβαση μίας οπής (single site) στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με το υπερσύγχρονο σύστημα da Vinci Si HD που υπάρχει μόνο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Η single site ρομποτική πυελοπλαστική πραγματοποιήθηκε σε νεαρό ασθενή με χρόνια απόφραξη του νεφρού στον οποίο αποκαταστάθηκε η στένωση της πυέλου του νεφρού με τον σύστοιχο ουρητήρα διαφυλάττοντας έτσι την καλή νεφρική λειτουργία. Η όλη επέμβαση πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου από μία μόνο τομή 2 εκατοστών μέσα από τον ομφαλό και ο ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο σε λιγότερο από 24 ώρες (Εικόνα 1). Η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία με γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς, ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο καθώς και ελαχιστοποίηση της χειρουργικής ουλής (βέλτιστο κοσμητικό αποτέλεσμα). Εν αντιθέσει με την single site ρομποτική χειρουργική, η κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική απαιτεί 4 τομές στο κοιλιακό τοίχωμα ώστε να εισαχθούν όλα τα εργαλεία και η κάμερα μέσα στην κοιλία.

Η εκπαίδευση του Δρ. Αχιλλέα Πλουμίδη στην single site ρομποτική χειρουργική ξεκίνησε προ ετών με την άρτια εξειδίκευσή του στο Ευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς «OLV Vattikuti Robotic Surgery Institute» του Βελγίου. Παράλληλα έχει συγγράψει άρθρα για την εφαρμογή και την εξέλιξη της single site ρομποτικής χειρουργικής σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά (PubMed) με υψηλό συντελεστή απήχησης (impact factor). Επιπλέον κατέχει θέση εκπαιδευτή στην ρομποτική χειρουργική εκπαιδεύοντας νέους ουρολόγους στο αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό κέντρο «ΟLV Robotic Surgery Institute».

Η ουρολογική κλινική με Διευθυντή τον Δρ. Αντώνιο Πλουμίδη διαθέτει πλέον μεγάλη εμπειρία στις ρομποτικές επεμβάσεις από το 2006 όπου και εγκαταστάθηκε το πρώτο ρομποτικό σύστημα da Vinci στην Ελλάδα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Σήμερα πλέον έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες επεμβάσεις ογκολογικές για τον προστάτη, το νεφρό και την ουροδόχο κύστη καθώς και επεμβάσεις ανακατασκευής του ουροποιητικού συστήματος και ουρογυναικολογικές επεμβάσεις με επιτυχία. Η ρομποτική χειρουργική μίας οπής αναμένεται να εφαρμοστεί σε περαιτέρω εγχειρήσεις της ουρολογίας.

Αρχική Τοποθετηση του Τροκάρ

Ρομποτική Χειρουργική μιας οπής - Αρχική Τοποθετηση του Τροκάρ

Εισοδος των Ρομποτικών Εργαλειων

Ρομποτική Χειρουργική Μιας Οπής - Εισοδος των Ρομποτικών Εργαλειων