Γυναικολογική Ουρολογία

 

Είναι η εξειδίκευση της ουρολογίας που ασχολείται με το κατώτερο ουροποιητικό, το πυελικό έδαφος και τα συναφή όργανα της πυέλου στις γυναίκες. Το ουρογεννητικό σύστημα στις γυναίκες παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, τόσο λόγω της ξεχωριστής ανατομίας της περιοχής σε σχέση με τους άνδρες όσο και λόγω της φυσική καταπόνησης που επέρχεται στις στηρικτικές δομές κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Για τον λόγω αυτό, το ουροποιητικό σύστημα είναι πιο επιρρεπές σε συγκεκριμένες παθήσεις (που αναφέρονται παρακάτω) που απαιτούν την αντίστοιχη σπουδή και εξειδίκευση από τον χειρουργό/ουρολόγο.